Powrót

Zmiana hasła

Nowe hasło powinno spełniać następujące warunki:

  • Minimum 8, maksymalnie 20 znaków, 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra.
  • Nie można wprowadzić 3 takich samych znaków, np. hasło "MooojeHaslo1" jest nieprawidłowe.
  • Musi się składać wyłącznie ze znaków wymienionych powyżej i być inne niż poprzednie.

Po kliknięciu przycisku 'Zmień hasło' system automatycznie przeniesie Cię do ekranu głównego.

do góry