Powrót

Zmiana hasła

Nowe hasło powinno spełniać następujące warunki:

  • długość hasła: od 8 do 20 znaków,
  • użyj minimum 1 wielkiej litery, 1 małej litery, 1 cyfry,
  • nie można wprowadzić 3 takich samych znaków (np. hasło "MooojeHasło1" jest nieprawidłowe),
  • hasło musi się różnić od poprzednich haseł.

Po kliknięciu przycisku 'Zmień hasło' system automatycznie przeniesie Cię do ekranu głównego.

do góry